Lupercus (Svenska)

en gammal italiensk gudomlighet, som dyrkades av herdar som beskyddare av sina flockar mot vargar, och samtidigt som främjaren av fertiliteten bland får, varifrån han kallades Inuus eller Efialtes. På norra sidan av Palatine hill hade det varit i antiken en grotta, lupercus helgedom, omgiven av en lund, innehållande ett Guds altare och hans figur klädd i en getskinn, precis som hans präster Luperci. Romarna identifierade ibland Lupercus med Arcadian Pan.,

festivalen firade för att hedra Lupercus och hans präster var Luperci, som hölls den 15 februari. Under denna gamla reningsritual offrade hans präster två getter och en hund vid lupercalgrottan: getter eftersom Lupercus var en gud en herdar och hunden eftersom den vaktar flockarna. Efteråt marscherade de, klädda endast i getskinn av de nyligen offrade djuren, genom Roms gator. De slog åskådarna med remmar av getskinn., Särskilt barnlösa kvinnor skulle gå fram till dem och tro att luperci skulle släppa dem av skammen att inte ha några barn. På grund av den stora överflöd i samband med festivalen förbjöd kejsaren Augustus män som var för unga från att delta.

Leave a Comment