Lupercus (Čeština)

starobylé italské božstvo, kdo byl uctíván pastýři jako ochránce stáda před vlky, a zároveň jako propagátor plodnosti mezi ovce, odkud byl povolán Inuus nebo Ephialtes. Na severní straně Palatine hill tam byl v dávných dobách jeskyně, svatyně Lupercus, obklopen háji, obsahující oltář boha a jeho postava oděná do kozlí kůže, stejně jako jeho kněží Luperci. Římané někdy identifikovali Lupercus s Arcadian Pan.,

festival oslavovaný na počest Lupercuse a jeho kněží byl Luperci, který se konal 15. února. Během tohoto starobylého rituálu očisty, jeho kněží obětovali dvě kozy a psa v jeskyni Lupercal: kozy, protože Lupercus byl bůh pastýřů, a pes, protože to hlídá stáda. Poté pochodovali, oblečeni pouze do kozích kůží nedávno obětovaných zvířat, ulicemi Říma. Zasáhli diváky popruhy z kozí kůže., Zejména bezdětné ženy by k nim chodily a věřily, že by je Luperci zasáhli, aby je osvobodili z hanby, že nemají děti. Kvůli velkému nadšení spojenému s festivalem zakázal císař Augustus mužům, kteří byli příliš mladí, účast.

Leave a Comment