Kink (sexualitet)

den här artikeln handlar om sexualitet och sexualitetsrelaterade begrepp. För andra ändamål, se Kink (olika betydelser).

i mänsklig sexualitet är kinkiness användningen av icke-konventionella sexuella metoder, begrepp eller fantasier. Termen härrör från idén om en ”böj” (se. en ”kink”) i sitt sexuella beteende, för att kontrastera sådant beteende med” raka ”eller” vanilj ” sexuella morer och proclivities. Det är således en vardaglig term för icke-normativt sexuellt beteende., Termen ”kink” har hävdats av vissa som utövar sexuell fetischism som en term eller synonym för sina metoder, vilket indikerar en rad sexuella och sexualistiska metoder från lekfull till sexuell objektifiering och vissa parafilier. I det 21: a århundradet har termen ”kink”, tillsammans med uttryck som BDSM, läder och fetisch, blivit vanligare än termen parafili. Vissa universitet har också studentorganisationer inriktade på kink, inom ramen för bredare hbti-problem. Psykologen Margie Nichols beskriver kink som en av de”variationer som utgör” Q ”i HBTQ”.,

en BDSM-scen

Kink sexuella metoder går utöver vad som anses vara konventionella sexuella metoder som ett sätt att öka intimiteten mellan sexuella partners. Vissa gör en skillnad mellan kink och fetischism, definierar den förra som att förbättra partnerns intimitet, och den senare som att ersätta den. På grund av dess förhållande till konformistiska sexuella gränser, som själva varierar efter tid och plats, varierar definitionen av vad som är och inte kink också mycket.

Leave a Comment