fakta om Unionsavgifter

hur kommer mina avgifter pengar att användas? Avgifter ger resurser för att stå upp för bra jobb och fördelar, anständiga arbetsförhållanden och en bättre framtid för våra familjer. Det är därför fackliga medlemmar i den privata industrin tjänar 38 procent mer i genomsnitt än icke-fackliga arbetstagare. De får också 54 procent mer i förmåner. Inget av detta skulle vara möjligt utan den styrka som kommer från våra avgifter., De flesta av dina avgifter, bo med din lokala unionen för att finansiera aktiviteter som ger arbetstagare mer makt vid förhandlingsbordet, i statehouse och i samhället., Några av dessa aktiviteter inkluderar:

  • personal för att hjälpa till att upprätthålla ditt avtal och öka dina standarder, för att hjälpa till i förhandlingar, klagomål, skiljedom och utbildning
  • organisera utgifter;
  • kontorsutrustning och regelbundna administrationskostnader;
  • advokater för att hjälpa till i förhandlingar, klagomål och skiljedom;
  • utbildning;
  • forskning om företag och industrier för att samla information för förhandlingar och organisera; och
  • revisorer för att analysera företagets böcker.,

medlemmar får information om hur avgifter pengar spenderas av deras lokala vid regelbundna månatliga medlemsmöten, och lokala fackföreningar lämnar också årliga rapporter med US Department of Labor. Internationella unionen offentliggör sin årliga reviderade årsredovisning i SMART Journal, som skickas till varje medlem.

Leave a Comment