biokemi (Svenska)

Definition
substantiv
studien av strukturen och funktionen hos cellulära komponenter, såsom proteiner, kolhydrater, lipider, nukleinsyror och andra biomolekyler, och deras funktioner och omvandlingar under livsprocesser
tillägg
biokemi är ett fält i kemi i samband med biologi. Det handlar främst om kemi av föreningar och processer som förekommer i organismer. Det handlar om kemi av levande celler, vävnader, organ och organismer., Dess huvudsyfte är att förstå hur biomolekyler relaterar till en viss process (metabolism) inom en levande cell. Det försöker studera strukturer, funktioner och interaktioner mellan proteiner, nukleinsyror, kolhydrater och lipider för att möjliggöra livet.
biokemi skiljer sig från ett nära besläktat biologifält, molekylärbiologi. Den senare är mer oroad över de molekylära mekanismerna, generna, DNA och andra genetiska material som är involverade i livsprocesser.
biokemi blev en specifik vetenskaplig disciplin någon gång i 18th century., Carl Alexander Neuberg var en av de första grundarna av biokemi och kallades därför fadern till modern biokemi.1
ord ursprung: bio- (life) + Kemi
Synonym(s):

  • Biologisk Kemi

Se även:

  • biokemisk
  • biologi
  • Kemi
  • biokemist
  • molekylärbiologi
  • Leave a Comment