biochemie (Čeština)

definice
podstatné jméno
studium struktury a funkce buněčných složek, jako jsou proteiny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a další biomolekuly, a jejich funkcí a transformací během životních procesů
doplněk
biochemie je obor chemie spojený s biologií. Zabývá se především chemií sloučenin a procesů vyskytujících se v organismech. Zabývá se chemií živých buněk, tkání, orgánů a organismů., Jeho hlavním cílem je pochopit, jak se biomolekuly vztahují k určitému procesu (metabolismu) v živé buňce. Pokouší se studovat struktury, funkce a interakce proteinů, nukleových kyselin, sacharidů a lipidů, aby umožnily život.
biochemie se liší od úzce souvisejícího biologického pole, molekulární biologie. Ten se více zabývá molekulárními mechanismy, geny, DNA a dalšími genetickými materiály zapojenými do životních procesů.
biochemie se stala určitou vědeckou disciplínou někdy v 18. století., Carl Alexander Neuberg byl jedním z prvních zakladatelů biochemie a proto byl označován jako otec moderní biochemie.1
původ slova: bio- (life) + chemie
synonymum(s):

 • biologická chemie

Viz také:

 • biochemical
 • biologie
 • chemie
 • biochemik

  biochemik

  molekulární biologie

  Leave a Comment