bältros börda och trender

nästan 1 av 3 personer i USA kommer att utveckla bältros under sin livstid. De flesta som får bältros kommer att ha det bara en gång. Du kan dock få sjukdomen mer än en gång.

din risk att få bältros ökar när du blir äldre. Den vanligaste komplikationen av bältros är postherpetisk neuralgi (PHN), vilket är svår smärta i de områden där bältros utslag inträffade. Omkring 10 till 18% av människor som får bältros kommer att uppleva PHN., Risken för PHN ökar också med åldern.

barn kan få bältros, men det är inte vanligt.

sjukhusvistelser och dödsfall

cirka 1 till 4% av personer som får bältros är på sjukhus för komplikationer. Äldre vuxna och personer med försvagat eller undertryckt immunförsvar är mer benägna att bli inlagda på sjukhus. Cirka 30% av personer på sjukhus för bältros har ett försvagat eller undertryckt immunförsvar. Bältros orsakar färre än 100 dödsfall årligen. Nästan alla bältros dödsfall är hos äldre eller personer med nedsatt immunförsvar.,

trender

bältros har ökat i USA under en lång tid och orsakerna till det är oklara. Denna trend fortsätter bland yngre och medelålders vuxna, men sedan 2008 har andelen bland äldre vuxna varit plateauing.

Leave a Comment