Anterior talofibular ligament (Svenska)

den svagaste och vanligaste skadade ligamentet i fotleden är det främre talofibulära ligamentet. Detta är en lateral ligament, vilket innebär att den består av ett band av bindväv och ligger på utsidan av fotleden. Det ligger nära det bakre talofibulära ligamentet.

som härrör från den fibulära malleolus — ett område i slutet av kalvbenet (fibula) — det främre talofibulära ligamentet förbinder talus (fotled) benet till det främre (främre) fibula., Den mäter 2 millimeter tjock, 10-12 millimeter bred och ca 20 millimeter lång. Det, tillsammans med andra ledband och ben, upprätthåller stabilitet i fotleden och skyddar den från kraft.

När ett ligament i fotleden blir blåmärken, sträckt eller sönder, uppstår en ”förspänningsskada” som begränsar fotledets rörelse. På grund av sin laterala position i fotleden absorberar det främre talofibulära ligamentet det mesta av den negativa påverkan när foten planteras onaturligt eller när fotleden vrider på ett besvärligt sätt., Sprainsna till denna fog som uppstår från att den sträcker sig bortom dess medel är vanligtvis milda. Men om ligamentet blir något eller helt sönder, kan skadan vara svårare. I sin mildaste form kommer en stam till det främre talofibulära ligamentet att klara sig om tre till fyra dagar.

Leave a Comment