Linux Cat Commando gebruik met voorbeelden

  • Jithin
  • 5 Jan 2017

Het cat Commando (kort voor “concatenate”) is een van de meest gebruikte commando in Linux/Unix, Apple Mac OS X besturingssystemen. cat Commando stelt ons in staat om enkele of meerdere bestanden te maken, View bevatten van bestand, concatenate bestanden en redirect output in terminal of bestanden. Het is een standaard Unix programma dat gebruikt wordt om bestanden samen te voegen en weer te geven. Het cat commando toont de inhoud van het bestand naar een scherm. Cat Commando concatenate bestand(en), of standaardinvoer, naar standaard uitvoer., Zonder bestand, of wanneer bestand is -, leest het standaardinvoer. Ook kun je cat commando gebruiken om snel een bestand aan te maken. Het cat commando kan gegevens lezen en schrijven van standaard invoer-en uitvoerapparaten. Het heeft drie belangrijke functies met betrekking tot het manipuleren van tekstbestanden: ze maken, weergeven en combineren.,>Het cat commando gebruiken:

de Weergave van tekst-bestand op het scherm

Maak een nieuw tekst bestand.

Lees tekst bestand.

het Wijzigen van een bestand.

Bestand samenvoegen

De basic-syntaxis van het cat commando is als volgt:

$ cat bestandsnaam

OF

$ cat > filename

OF

$ cat bestandsnaam

Cat Commando Voorbeelden

1) om een bestand Te bekijken met behulp van cat commando, u kunt de volgende opdracht gebruiken.,

$ cat bestandsnaam

2) U kunt een nieuw bestand aanmaken met de naam bestand1.txt met het volgende cat Commando kunt u de tekst typen die u in het bestand wilt invoegen. Zorg ervoor dat je ‘Ctrl-d’ aan het einde typt om het bestand op te slaan.

$ cat > bestand1.txt

Dit is mijn nieuwe bestand in Linux.

Het cat commando is erg handig.

Thanks

nu kunt u de inhoud van het bestand file1 weergeven.txt met het volgende commando.,

$ cat-bestand1.txt

Dit is mijn nieuwe bestand in Linux.

Het cat commando is erg handig.

Thanks

3) Gebruik het volgende commando om twee voorbeeldbestanden aan te maken en deze samen te voegen.

$ cat smaple1.txt

Dit is mijn eerste voorbeeld tekstbestand

$ cat sample2.txt

Dit is mijn tweede voorbeeld tekstbestand

nu kunt u deze twee bestanden samenvoegen en opslaan in een ander bestand met de naam sample3.txt. Gebruik hiervoor het onderstaande commando.,

$ cat sample1.txt-sample2.txt > monster3.txt

$ cat-sample3.txt

Dit is mijn eerste voorbeeld tekstbestand

Dit is mijn tweede voorbeeld tekstbestand

4) Gebruik het volgende commando om de inhoud van alle txt-bestanden weer te geven.

$ cat *.txt

Dit is mijn eerste voorbeeld tekstbestand

Dit is mijn tweede voorbeeld tekstbestand

5) Gebruik het volgende commando om de inhoud van een bestand met regelnummer weer te geven.,

$ cat-n file1.txt

1 Dit is mijn nieuwe bestand in Linux.

2 Het cat commando is erg handig.

3 Thanks

Leave a Comment