Modernisering teori og sociologisk studie af udviklingen∗ forfatteren vil gerne takke Rita Cruise O ‘Brien og Leslie Sklair for at opmuntre ham til at forpligte sig til på papiret hans synspunkter om dette emne, og Ronald Dore og Donal Cruise O’ Brien for deres omfattende kommentarer til et tidligere udkast.

resum.

fokus for denne artikel er metodologisk og makro‐sociologisk., Dens formål er at udrede nogle af de spørgsmål, som opstår i sociologi udvikling, og til at sætte spørgsmålstegn ved de antagelser og konsekvenser af en bestemt tilstand, konceptualisering, der er baseret på begreberne modernitet og modernisering, som har givet den karakteristiske teoretiske ramme for den sociologi udvikling., De vigtigste forudsætninger for modernisering teori, som forstås her—ofte nok er gjort eksplicit af dem, der bruger denne metode—, er (1), at modernisering er en total social proces, der er forbundet med (eller indordne) den økonomiske udvikling i form af forudsætningerne, aspekter og konsekvenser af sidstnævnte; (2) at denne proces er en ‘universel mønster’. Det er klart blandt forskellige forfattere, at der er forskelle i vægt med hensyn til betydningen af modernisering, delvis på grund af dets forhold til—eller afledning fra—det mest omstridte koncept ‘udvikling’., For Lerner modernisering er ‘den sociale proces, som udviklingen er den økonomiske komponent” (Lerner, 1967, s. 21); mens Adapter ser udvikling, modernisering og industrialisering som form af faldende konceptuelle generalitet (Adapter, 1967, s. 67-9). Nogle forfattere stress strukturelle aspekter, mens der for andre “begrebet modernisering, der har at gøre med en ændring af kultur og personlighed, for så vidt som det er påvirket af kultur, snarere end af nogle aspekter af den sociale organisation eller af menneskelig økologi’ (Stephen‐søn, 1968, s. 265)., Det er håbet, at den følgende diskussion er både specifikke nok til at formidle væsentlige aspekter af den type teori er under revision, og fleksibel nok til at tillade nogle af de varianter på det grundlæggende tema i, hvad der er en meget kondenseret undersøgelse af en betydelig mængde litteratur.1 Den kritiske tilgang afspejler visse ideer om samfund og dermed de spørgsmål, samfundsvidenskabelige forskere bør spørge; disse bekymringer ikke kan drøftes i fuldt omfang på nuværende grænser, men er angivet i det forslag, der er indeholdt i det afsluttende afsnit., Det første afsnit tjener til at skitsere den sammenhæng, hvori begrebet udviklingsundersøgelser opstod. Dette efterfølges af en skematisk oversigt over de centrale begreber og konceptuelle procedurer i udviklingssociologien og mere specifikt af moderniseringsteori, som derefter kritiseres for en række tællinger., Disse kritikpunkter føre til et argument for brugen af et historisk perspektiv—i øvrigt en, der resulterer i en re‐undersøgelse af begrebet underudvikling, om det er til udvidelsen af den Vestlige kapitalisme, og virkningerne af denne proces på de forskellige indfødte samfund i hvad der nu kaldes den Tredje Verden. Forholdet mellem afhængighed og udnyttelse skabt af processen eksemplificeres i den koloniale situation som snævert defineret, selvom dette på ingen måde er den eneste situation, der er kendetegnet ved sådanne forhold., Dette perspektiv, som er udviklet i arbejdet i visse politiske økonomer, der kan tjene som grundlag for en sociologisk tilgang, som ville vise sig at være mere frugtbart, både i at forstå karakteren af underudvikling sig selv, og i vurderingen af den vifte af muligheder for udvikling i den Tredje Verden, end den, der generelt anvendes i sociologi udvikling på nuværende tidspunkt.

Leave a Comment