základní principy operant Conditioning: Thorndikeův zákon účinku

operant conditioning je teorie učení, která se zaměřuje na změny pozorovatelného chování jednotlivce. V operativním kondicionování jsou nové nebo pokračující chování ovlivněny novými nebo pokračujícími důsledky. Výzkum týkající se tohoto principu učení poprvé začal na konci 19.století s Edwardem L. Thorndikem, který stanovil zákon účinku.,

nejslavnější práce Thorndike se týkala koček, které se snažily procházet různými skládačkami. V tomto experimentu umístil hladové kočky do domácích krabic a zaznamenal čas potřebný k provedení nezbytných opatření k útěku a získání odměny za jídlo. Thorndike zjistil, že s postupnými zkouškami se kočky poučí z předchozího chování, omezí neúčinné akce a rychleji uniknou z krabice., Poznamenal, že se zdálo, že se kočky učí ze složitého procesu pokusů a omylů, které akce by měly pokračovat a které akce by měly být opuštěny; dobře praktikovaná kočka si mohla rychle vzpomenout a znovu použít akce, které byly úspěšné při útěku do potravinové odměny.

Thorndike ‚ s puzzle box

tento obrázek ukazuje příklad thorndikeho puzzle boxu vedle grafu demonstrujícího učení kočky v krabici. Jak se počet pokusů zvýšil, kočky dokázaly rychleji uniknout učením.,

zákon účinku

Thorndike si uvědomil nejen to, že podněty a reakce byly spojeny, ale také že chování by mohlo být ovlivněno důsledky. Tato zjištění použil k publikování své nyní slavné teorie „zákon účinku“. Podle zákona efekt, chování, které jsou následovány důsledky, které jsou vyhovující pro organismus jsou více pravděpodobné, že být opakován, a chování, které následuje nepříjemné následky jsou méně pravděpodobné, že se bude opakovat., V podstatě, pokud organismus dělá něco, co přináší požadovaný výsledek, organismus je pravděpodobnější, že to udělá znovu. Pokud organismus dělá něco, co nepřináší požadovaný výsledek, organismus je méně pravděpodobné, že to udělá znovu.

zákon účinku

zpočátku kočky zobrazovaly v krabici různé chování. Během následných zkoušek byly akce, které byly užitečné při útěku z krabice a přijímání potravinové odměny, replikovány a opakovány vyšší rychlostí.,

thorndikeův zákon o účinku nyní informuje hodně o tom, co víme o operativním kondicionování a behaviorismu. Podle tohoto zákona, chování jsou modifikovány jejich důsledky, a tento základní stimulační a reakční vztah může být naučen operující osobou nebo zvířetem. Jakmile je navázáno spojení mezi chováním a důsledky, reakce je posílena a sdružení nese výhradní odpovědnost za výskyt tohoto chování., Thorndike předpokládal, že učení bylo pouze změnou chování v důsledku následků, a že pokud akce přinesla odměnu, bylo vyraženo do mysli a později k dispozici k odvolání.

od mladého věku se dozvídáme, které akce jsou prospěšné a které jsou škodlivé prostřednictvím procesu pokusů a omylů. Například malé dítě hraje se svým přítelem na hřišti a hravě tlačí svého přítele z houpačky. Její přítel padá na zem a začne plakat, a pak odmítá hrát s ní po zbytek dne., Akce dítěte (tlačí svého přítele) jsou informovány o jejich důsledcích (její přítel odmítá hrát s ní) a učí se tuto akci neopakovat, pokud chce pokračovat ve hře se svým přítelem.

zákon účinku byl rozšířen na různé formy modifikace chování. Protože zákon účinku je klíčovou složkou behaviorismu, nezahrnuje žádný odkaz na nepozorovatelné nebo vnitřní stavy; místo toho se spoléhá pouze na to, co lze pozorovat v lidském chování., Zatímco tato teorie nezohledňuje celé lidské chování, byla aplikována téměř na každé odvětví lidského života, ale zejména ve vzdělávání a psychologii.

Leave a Comment