Oslo Accords/Oslo Process

”Osloprocessen” hänvisar till den israelisk-palestinska förhandlingsprocessen som inleddes i September 1993, som upprättade en ram för att lösa konflikten.

i augusti 1993 avslöjades det att hemliga förhandlingar i Oslo, Norge mellan högnivå israeler och palestinier hade lett till det första israelisk-palestinska avtalet., Samtalen, som inleddes flera månader tidigare under ledning av Norges utrikesministerium, hade inletts informellt med israeliska och Palestinska diplomater och akademiker på låg nivå. Men med ökande framgång i utarbetandet av ett avtal uppgraderades samtalen och genomfördes snart av israeliska och Palestinska tjänstemän på hög nivå. Den 20 augusti initierades ett utkast till en” principförklaring ” (DOP).

den 9 September utbytte Israel och PLO brev om ömsesidigt erkännande före det officiella undertecknandet av ett avtal., I sitt brev till Israels Premiärminister Yitzhak Rabin, PLO Ordförande Yasir Arafat erkände Israels rätt att existera ”i fred och säkerhet.”Arafat avstod” användningen av terrorism och andra våldshandlingar.”Arafat lovade också att återkalla artiklar i den palestinska nationella konventionen som förnekar Israels rätt att existera., I ett svar på Arafats brev bekräftade Rabin att ” Mot bakgrund av de PLO-åtaganden som ingår i ert brev har Israels regering beslutat att erkänna PLO som företrädare för det palestinska folket och inleda förhandlingar med PLO inom fredsprocessen i Mellanöstern.”

Den 13 September 1993, den Israel-Palestinska Förklaring av Principerna (DOP) var undertecknad av Premiärminister Rabin och Ordförande Arafat i närvaro av USA: s President Bill Clinton på Vita Husets gräsmatta mitt i en enorm fanfar.,

DOP, den första i en serie av vad som kallas Oslo-avtalen, bestod av en noggrant konstruerad tvåfasad tidtabell. Den första fasen, eller ”interimsperioden”, skulle vara fem år, under vilken tid Israel stegvis skulle dra sig tillbaka från Palestinska befolkningscentra på Västbanken och Gazaremsan, samtidigt som han överförde administrativ makt till en snart vald palestinsk myndighet. Den palestinska myndigheten skulle ha ansvaret för att bekämpa terrorism och samordna säkerheten med Israel., Den andra fasen var” permanent status ”eller” slutlig status ”förhandlingar för att lösa” återstående frågor, inklusive: Jerusalem, flyktingar, bosättningar, säkerhetsarrangemang, gränser, relationer och samarbete med andra grannar och andra frågor av gemensamt intresse.”Ett slutligt statusavtal skulle markera det officiella fredsavtalet mellan Israel och den palestinska myndigheten.

motiveringen bakom den tvåfasade planen var att spara de svåraste frågorna till sist., Även om DOP: s föredragande inte trodde att dessa frågor skulle vara lätta att lösa, hoppades man att Israel och palestinierna efter att ha byggt upp förtroende och samarbete under interimsperioden bättre skulle kunna ta itu med de mest komplexa och splittrande frågorna i konflikten.

under de kommande sex åren undertecknades en rad ytterligare interimsavtal, framför allt Oslo II-avtalet från september 1995 och Wye River-memorandumet från oktober 1998. Efter genomförandet av dessa avtal, i September 2000, över 85 procent av Gazaremsan och 39.,7 procent av Västbanken stod under den palestinska myndighetens kontroll. Nittionio procent av den palestinska befolkningen bodde under den palestinska myndighetens jurisdiktion.

opinionsundersökningar visade att förhandlingarna stöddes av majoriteten av israelerna. En mycket högljudd minoritet motsatte sig emellertid starkt avtalen och regeringens politik. I November 1995 mördades Israels premiärminister Yitzhak Rabin av en israelisk Anti-Oslo-aktivist.,

under hela interimsperioden genomförde Palestinska terroristgrupper som Hamas, Islamic Jihad m.fl. många terroristattacker mot israeliska civila mål.

under årtiondena blev israelerna alltmer missnöjda med den palestinska myndigheten som inte gjorde någonting för att kontrollera terroristorganisationer och fortsatte att möjliggöra spridningen av anti-Israel och antisemitisk propaganda.,

Även om Oslos tidslinje aldrig förverkligades förblir Oslos bestående arv inrättandet av den palestinska myndigheten och direkta förhandlingar mellan Staten Israel och palestinierna.

Leave a Comment