Heavy metal detoxification

den här artikeln behöver ytterligare citat för verifiering. Vänligen bidra till att förbättra denna artikel genom att lägga citat till tillförlitliga källor. Oskyddat material kan ifrågasättas och avlägsnas.
Hitta källor: ”Heavy metal detoxification – – Nyheter * tidningar * böcker * scholar * JSTOR (januari 2009) (lär dig hur och när du ska ta bort detta mallmeddelande)

Heavy metal detox, eller avgiftning, är avlägsnandet av metalliska giftiga ämnen från kroppen., I konventionell medicin kan avgiftning också uppnås artificiellt genom tekniker som dialys och (i ett mycket begränsat antal fall) kelationsterapi. Det finns en fast vetenskaplig bas i evidensbaserad medicin för denna typ av avgiftning. Många alternativ medicin utövare främja olika andra typer av avgiftning såsom ”diet avgiftning”.

detox utförs för att befria kroppen av giftiga metaller.

giftiga metaller, inklusive tungmetaller, är enskilda metaller och metallföreningar som negativt påverkar människors hälsa., Några giftiga, halvmetalliska element, inklusive arsenik och selen, diskuteras på denna sida. I mycket små mängder är många av dessa metaller nödvändiga för att stödja livet. Men i större mängder blir de giftiga. De kan byggas upp i biologiska system och bli en betydande hälsorisk. Denna sida ger en utgångspunkt för teknisk och reglerande information om giftiga metaller.

Leave a Comment