Coccidia hos valpar

Coccidia hos valpar kan orsaka allvarliga hälsoproblem om de lämnas obehandlade. Men med god sanitet praxis och regelbunden Veterinärvård, det kan förebyggas eller fångas tidigt så att din valp kan komma tillbaka till god hälsa.

Vad är Coccidia?

Coccidia är en vanlig protozoal (encellig) parasit som kan orsaka koccidios. Flera typer av coccidia finns, men den som oftast infekterar valpar är Isospora (även kallad Cystoisospora).,

parasiten koloniserar tarmens foder, vilket ibland leder till sjukdom. Unga valpar är de mest utsatta. Många vuxna hundar infekterade med coccidiosis visar aldrig uppenbara tecken på att vara sjuk.

olika protozoala parasiter, som Giardia, liksom andra sjukdomar kan göra valpar och vuxna hundar uppvisar symptom som liknar de som ses med coccidiosis. Din veterinär kommer att kunna diagnostisera skillnaden.

symtom på koccidios hos valpar

vissa valpar löper störst risk för koccidios., Detta inkluderar de som stressas av andra sjukdomar. Valpar som lever i en ohälsosam miljö eller i trånga förhållanden hos husdjursaffärer och skydd är också mycket sårbara.

det tidigaste tecknet är typiskt mild diarré, som kan bli svårare och/eller innehålla blod. Anorexi, kräkningar, viktminskning och uttorkning kan följa. I extrema fall kan valpar dö, speciellt om de lämnas obehandlade.

diagnos görs genom att hitta coccidia oocystor (små ägg) under en mikroskopisk undersökning av ett avföringsprov.,

orsaker till coccidios

valpar kontrakt coccidia genom att svälja infektiva oocystor som har deponerats i miljön via avföring eller genom intag av ett infekterat djur, såsom en gnagare. Oocyster kan förbli livskraftiga i jorden under långa perioder, så det är ganska möjligt för en hund att behandlas för coccidia och sedan återvända till sin förorenade miljö där de återigen blir smittade.,

behandling

valpar ordineras vanligtvis ett antiparasitiskt läkemedel som sulfadimetoxin för att eliminera coccidia, men långvarig behandling kan vara nödvändig. Andra läkemedel finns också tillgängliga. Svåra fall kan kräva sjukhusvistelse för att motverka uttorkning med vätsketerapi och för andra behandlingar.

hur man förhindrar koccidios

sanitet är det enskilt viktigaste förebyggande verktyget för koccidios. Miljökontroll är avgörande, särskilt i kennlar eller andra miljöer där ett stort antal hundar är inrymda., Ta bort avföring omedelbart från gården eller kenneln.

Coccidia är resistent mot vissa vanliga desinfektionsmedel, men utspädd klorblekmedel är vanligtvis effektiv. Var noga med att desinficera körningar, burar och matskålar varje dag för att förstöra infektiva organismer.

Coccidiaparasiter hos människor

medan det finns vissa arter av coccidia som kan spridas till människor, är Isospora inte känt för att orsaka några mänskliga hälsoproblem.,

Leave a Comment