półpasiec obciążenia i trendy

prawie 1 z 3 osób w Stanach Zjednoczonych będzie rozwijać półpasiec w ich życiu. Większość ludzi, którzy się półpasiec będzie miał go tylko raz. Jednak można dostać choroby więcej niż raz.

ryzyko zachorowania na półpasiec wzrasta wraz z wiekiem. Najczęstszym powikłaniem półpasiec jest postherpetic neuralgia (PHN), który jest silny ból w obszarach, gdzie wysypka półpasiec wystąpił. Około 10 do 18% ludzi, którzy się półpasiec będzie doświadczenie PHN., Ryzyko PHN wzrasta również z wiekiem.

dzieci mogą mieć półpasiec, ale nie jest to powszechne.

hospitalizacje i zgony

około 1 do 4% osób, które mają półpasiec są hospitalizowane z powodu powikłań. Osoby starsze i osoby z osłabionym lub osłabionym układem odpornościowym są bardziej narażone na hospitalizację. Około 30% osób hospitalizowanych na półpasiec mają osłabiony lub tłumiony układ odpornościowy. Półpasiec powoduje mniej niż 100 zgonów rocznie. Prawie wszystkie zgony półpasiec są w podeszłym wieku lub osób z upośledzonym układem odpornościowym.,

Trendy

wskaźniki gontów rosną w Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu, a przyczyny tego są niejasne. Tendencja ta utrzymuje się wśród osób dorosłych w wieku młodszym i średnim, jednak od 2008 r.wskaźniki wśród osób starszych są coraz wyższe.

Leave a Comment