Slib-Klei-Modder-Zand: Wat Is Het Verschil?

slib-klei-modder-zand-bodem: Wat Is het verschil?

slib is korrelig materiaal van een grootte ergens tussen zand en klei waarvan de minerale oorsprong kwarts is (opgebouwd uit een continu raamwerk van SiO4 silicium–zuurstof tetrahedra, waarbij elke zuurstof wordt gedeeld tussen twee tetrahedra, wat een totale formule SiO2 oplevert) en veldspaat ( KAlSi3O8 – Naaldsi3o8 – CaAl2Si2O8). Slib kan voorkomen als bodem of als gesuspendeerd sediment (ook bekend als gesuspendeerde belasting) in een oppervlaktewaterlichaam., Het kan ook bestaan als grond afgezet op de bodem van een waterlichaam. slibdeeltjes variëren tussen 0,0039 en 0,0625 mm of 3,9 en 62,5 micons.

klei wordt gevormd uit dunne plaatvormige deeltjes die door elektrostatische krachten bij elkaar worden gehouden, zodat er een samenhang is. Volgens het USDA Soil Texture Classification system wordt het zand-slib onderscheid gemaakt bij de 0,05 mm deeltjesgrootte. Het USDA-systeem is overgenomen door de voedsel-en Landbouworganisatie (FAO). In het Unified Soil Classification System (USCS) en het AASHTO Soil Classification system wordt het zand-slib onderscheid gemaakt op de 0.,Deeltjesgrootte 075 mm (d.w.z. materiaal dat de zeef #200 passeert). Slib en klei onderscheiden zich mechanisch door hun plasticiteit (de vervorming van een materiaal dat niet-omkeerbare veranderingen van vorm ondergaat in reactie op uitgeoefende krachten).

modder is een mengsel van water en een combinatie van bodem, slib en klei. Oude modder afzettingen verharden over geologische tijd tot sedimentair gesteente zoals schalie of mudstone (over het algemeen genoemd lutieten) te vormen. Wanneer geologische slibafzettingen in estuaria worden gevormd, worden de resulterende lagen bay muds genoemd. Modder is nauw verwant aan slurry en sediment.,

zand is een van nature voorkomend korrelig materiaal dat bestaat uit fijn verdeelde gesteente-en mineraaldeeltjes. De samenstelling van zand is zeer variabel, afhankelijk van de lokale gesteentebronnen en-omstandigheden, maar het meest voorkomende bestanddeel van zand in landinwaarts continentale settings en niet-tropische kust settings is silica (siliciumdioxide, of SiO2), meestal in de vorm van kwarts.

De op een na meest voorkomende vorm van zand is calciumcarbonaat, bijvoorbeeld aragoniet, dat in de afgelopen half miljard jaar vooral is ontstaan door verschillende levensvormen zoals koraal en schelpdieren., Het is bijvoorbeeld de primaire vorm van zand die voorkomt in gebieden waar riffen het ecosysteem al miljoenen jaren domineren, zoals de Carribean.

bodem bestaat uit deeltjes van gebroken gesteente die zijn veranderd door chemische en mechanische processen zoals verwering, erosie en neerslag. De bodem is veranderd van zijn oudergesteente als gevolg van interacties tussen de lithosfeer, hydrosfeer, atmosfeer en de biosfeer. Het is een mengsel van minerale en organische materialen in vaste, gasvormige en waterige toestand., Grond wordt gewoonlijk aarde of vuil genoemd; technisch gezien moet de term vuil worden beperkt tot verplaatste grond.

grond vormt een structuur die gevuld is met porieruimten en kan worden gezien als een mengsel van vaste stoffen, water en lucht (gas). Daarom worden de bodems vaak behandeld als een systeem van drie staten. De meeste bodems hebben een dichtheid tussen 1 en 2 g / cm3. Weinig van de aarde is ouder dan het tertiaire en de meeste niet ouder dan het Pleistoceen.donkere bovengrond en roodachtige ondergrondlagen zijn typerend in sommige gebieden.,

op volumebasis is een grond van goede kwaliteit er een die bestaat uit 45% mineralen (zand, slib, klei), 25% water, 25% lucht en 5% organisch materiaal, zowel levend als dood. De minerale en organische bestanddelen worden beschouwd als een constante met de percentages water en lucht als enige variabele parameters, waarbij de toename in de ene wordt gecompenseerd door de vermindering in de andere.

gecompileerd door Rami E. Kremesti M.Sc., CSci, CWEM, CEnv

Leave a Comment