miért fontos az imádság a böjthöz? 5 böjt Imák, hogy segítsen a gyors

amikor googled “miért fontos az ima böjt”, hogy a kutatás ezt a cikket, találtam egy csomó cikket az egészségügyi és Lelki előnyeit böjt. Találtam néhányat az imádság és a közös böjt előnyeiről is. Nem találtam semmit arról, hogy pontosan miért, az ima állítólag a böjt folyamatának része. Először nézzük meg, mi a böjt. Sok keresztény nehéz vállalkozásnak tekinti a böjtöt., A böjtölés azonban egyszerű és erőteljes cselekedet lehet, amelyet mindenki gyakorolhat. Mind a rövid alkalmi böjtök, mind a kiterjesztett böjt erőteljes eredményeket hozhat.

mi a böjt?

A böjt bibliai. Az Ó-és újszövetségi korszakokban, valamint az elmúlt 2000 évben a böjtölés volt az elsődleges eszköze annak, hogy megalázzuk magunkat Isten előtt. A böjt egy általános gyakorlat, amely megtalálható a Szentírásban. Önkéntes és teljes önmegtartóztatás az ételtől egy bizonyos ideig vagy napig, és célja az, hogy imádkozáson keresztül szentelje magát, és Istent keresve., Jézus böjtje egy nagy alkalommal olvasható a Máté 4:1-11-ben. A böjt ősi gyakorlata természetes módja annak, hogy kifejezze hitét egész lényével – testével és szellemével együtt–, amikor olyan szent pillanatot tapasztal, amely arra készteti Önt, hogy válaszoljon. A szellemed Isten iránti éhsége beteljesedést talál, amikor böjtölsz a testeddel.

A böjt egy módja annak, hogy újra kapcsolatba lépjünk az Úrral., Szóval, az alábbiakban néhány ok, miért ima is fokozottan ajánlott a böjt — mint kéne:

a Böjt, Ima Említik Együtt a Szentírás

Mind a Régi, mind az Újszövetségben a funkciót, több esetben a hívők gyakorló böjt, ima, együtt. Íme néhány példa, amit találtam:

az izraeliták böjtöltek és felemelték a dicséret és a gyónás imáit, miután vétkeztek Isten ellen (Nehémiás 9).,

Eszter böjtöl Izraellel, és imádkozik azért az erőért, hogy megkérje férjét, hogy kímélje meg Izraelt Hámán népirtási tervétől (Esther 4:16).

Dávid megemlíti, hogy imádkozott és böjtölt ellenségeiért (Zsoltárok 35:12-14).

Dániel böjtöl és imádkozik, hogy sirassa Izrael engedetlenségét, miközben száműzték Babilonban, és arra kéri Istent, hogy irgalmazzon választott népének(Dániel 9).

Anna próféta böjtölt és rendszeresen imádkozott Izraelért, majd prófétált Máriának és Józsefnek Jézusról (Lukács 2:36-38).,

Pál és Barnabás imádkoznak és gyorsan kérnek útmutatást az első századi egyház véneinek kinevezéséhez (ApCsel 14:23).

a böjti Imák több célt szolgálnak

egy bukott világban élünk,ezért sok segítségre van szükségünk, néha még csak a nap folyamán is. Isten felajánlja nekünk ezt a segítséget azáltal, hogy arra kér minket, hogy imádkozzunk és gyorsak legyünk., A versek azt a fent említett bemutassa a különböző, hogy mi az ima, a böjt, hogy lehetséges, hogy a Keresztények:

az Ima nagy böjt fantasztikus, de a fegyelem használja őket együtt tud segíteni, hogy az élet egy bűnös világban elviselhetőbbé összekötő minket, hogy Isten rajz Az erejét, ahelyett, hogy a saját.

az ima és a böjt valójában működik

tisztán gyakorlati szempontból az ima és a böjt kombinációja megdöbbentő eredményekhez vezethet., Bontsuk le a fenti példákat, hogy lássuk, hogyan dolgozott Isten ezen esetek mindegyikén:

Isten üdvözölte Izraelt a karjaiba (Nehémiás 9).

Xerxes király nemcsak megkímélte Esztert, amikor minden joga megvolt, hogy megölje, mert hívatlanul közeledett a trónhoz, hanem hallgatott rá, és segített neki megmenteni Izraelt Hámántól (Esther 4:16).

Dávid nem nyer anyagi hasznot abból, hogy imádkozik és böjtöl az ellenségeiért — éppen ellenkezőleg—, de felfedi a világnak, hogy valóban ember Isten szíve után (Zsoltárok 35:12-14).,

Isten meghallja Dániel kéréseit, és angyalt küld, hogy prófétáljon neki (Dániel 9).

Anna személyesen találkozik megmentőjével (Lukács 2:36-38).

Pál és Barnabás megtalálta azokat az embereket, akiket Isten véneknek akart kinevezni (ApCsel 14:23).

imádkoznunk és böjtölnünk kell, hogy megkapjuk-e a kívánt eredményeket, vagy sem; Dávid életében tapasztalt nehézségei nem voltak elegendőek ahhoz, hogy megállítsák őt, tehát miért vannak elég nehézségeink ahhoz, hogy megállítsanak minket?,

látva, hogy ezek az eredmények lehetségesek, több mint elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy ösztönözzön minket arra, hogy életünk részévé tegyük az imát és a böjtöt, ahogyan a Biblia hősei tették.

Power Ima

Az igazságot arról, hogy az ima, a böjt, lehet, hogy nekünk akarod, hogy a gyakorlatban ezek a tudományágak, amilyen gyakran csak tudunk, anélkül, hogy károsítaná a testünket, de itt a bökkenő: csak akkor működik, ha úgy viselkedsz a szolgáltatás Isten, nem pedig az ego, vagy a büszkeség.,

maga Jézus szól azok ellen, akik önző okokból imádkoznak és böjtölnek a hegyi beszédben:

amikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, mert szeretnek imádkozni a zsinagógákban és az utcasarkokon, hogy mások lássák őket. Őszintén mondom, hogy teljes mértékben megkapták a jutalmukat. De amikor imádkozol, menj be a szobádba, csukd be az ajtót és imádkozz apádhoz, aki láthatatlan. Akkor az apád, aki látja, mi történik titokban, megjutalmaz téged., (Máté 6:5)

amikor böjtölsz, ne nézz szomorúnak, mint a képmutatók, mert eltorzítják az arcukat, hogy megmutassák másoknak, hogy böjtölnek. Őszintén mondom, hogy teljes mértékben megkapták a jutalmukat. 17 Mikor pedig böjtölsz, olajozz a fejedre, és mosd meg arcodat, 18 hogy mások számára ne legyen nyilvánvaló, hogy böjtölsz, hanem csak a te Atyádnak, a ki láthatatlan; és a te Atyád, a Ki látja, hogy mi történik titokban, megjutalmaz téged. (Máté 6: 16-18)

nagyszerű, hogy imádkozni és böjtölni akarsz, de mielőtt megtennéd, kérd meg Istent, hogy ellenőrizze az indítékaidat., Ha imádkozni akarsz, és gyorsan, hogy jobb kereszténynek érezd magad, állj meg ott, és kérd meg Istent, hogy tisztítsa meg a szándékaidat. De ha szeretettel és Isten iránti tisztelettel közelítesz ezekhez a gyakorlatokhoz, akkor szabadon megközelítheted az oltárt, és megteheted.

the Challenge

tudod, hogy a Biblia arra buzdít, hogy imádkozz és böjtölj. Tudod, mit tehet a két tudományág, ha együtt használják. Tudod, mit érhet el Isten rajtad keresztül, amikor ezeket a gyakorlatokat beépíted az életedbe. És tudod, hogy nem önző okokból közelíted meg őket. Még mindig van egy kérdés megválaszolatlan: mi jön ezután?,

a következő kihívás. Kihívlak, hogy közeledj Istenhez arról, hogy a szíved a megfelelő helyen van-e az ima és a böjt gyakorlásához. És ha Isten igent mond, kihívlak, hogy tedd meg. Meg fogsz lepődni, hogy mit tud elérni az Úr a szívedben és az életedben, ha úgy döntesz, hogy ezt az utat választod.

böjt Imák, hogy irányítsák a szíved

itt összegyűjtöttünk 5 böjt imát, hogy segítsünk a böjtben, és hogy a szívedet, elmédet és lelkedet Istenre összpontosítsuk e szellemi fegyelem alatt., Lehet, hogy ezek a böjt, ima segít, hogy Istent keresi, s bízik benne az erő, türelem, hogy bírja a gyors.

ima az egészséges, Szent böjtért

Atya, szavad tele van bölcsességgel és tudással. Imádkozom, hogy mi, mint Isten gyermekei, bízzunk benned, Uram, és alázzuk meg magunkat előtted… Keresek Istent, mint még soha. Imádkozom, hogy mindenki böjtöljön és böjtöljön.

imádkozom, Hogy ők által vezetett, apa, és nem a világ. Imádkozom, hogy a zavaró tényezők és kísértések ne győzzék le őket ebben az időben., Köszönöm, Atyám, hogy annyira szeret minket, hogy elküldje a fiát, hogy meghaljon értünk. Örökké hálásak leszünk. Jézus nevében ámen (Rebecca Gordon)

Ima a böjtért és a Petícióért

Uram, kérlek bocsáss meg nekünk, hogy többet vágyunk az ételre, mint te. Bocsáss meg nekünk, hogy többet vágyunk, mint te. Lord átirányítja az éhségünket. Légy a mi Istenünk. Nyissa ki a szemünket a böjt előnyeire. Nyisd ki a szívünket, mint még soha. Adj nekünk a vágyat, hogy minden szívünkkel, minden lelkünkkel, minden erőnkkel forduljunk hozzád. Ne éljünk többé egyedül kenyérrel, hanem minden szóval, ami a szádból származik, Ó Uram., Tanítsd meg, hogy böjtöljünk, hogy ragaszkodjunk hozzád. Jézus Nevében, Ámen. (Alyssa Woollard)

imádság, hogy igazodjon Isten szívéhez

Uram, annyira mélyen akarom a szavadat a szívembe venni, hogy ez lesz az én szavam! Látni akarom a dolgokat, ahogy látod őket, hallani a dolgokat, ahogy hallod őket, és úgy érezni a dolgokat, ahogy érzed őket. Olyan összhangba akarok kerülni veled, hogy a szívünk együtt lüktet., Köszönöm, hogy ha a szavad ilyen mélyen gyökerezik a szívemben, a kimondott szavaim felszabadítják a hatalom és a hatalom folyóit az ördög cselekedetei ellen, amelyeket az én pusztulásomra tervezett! Köszönöm, hogy ahogy a szavaid teremtették az univerzumot, a hitem beszélt szavai megváltoztatják a légköremet! Jézus nevében imádkozom! (Rick Renner)

kapcsolat az apával

Apa, tisztítsd meg a szívemet, hogy egyedül rád és rád koncentrálok, amikor átadom magam neked., Ha bárki jóváhagyására támaszkodom, de a tiédre, tegye nyilvánvalóvá, hogy életem ezt a részét újra átadhassam neked. Ahogy elkezdem a “titkos” életem veled, ápolják a kapcsolatunkat, és hogy ez valami hihetetlen! Ámen. (Pete Briscoe)

ima az erőért és útmutatásért

Mindenható Isten, minden teremtmény shaper és uralkodója, imádkozunk a nagy irgalomért, hogy irányítsatok minket felé, mert nem találjuk meg az utunkat. És vezess minket az akaratodhoz, a lelkünk szükségletéhez, mert nem tehetjük meg magunk. És hogy elménk rendíthetetlen legyen a te akaratodban, és tudatában legyen a lelkünk szükségletének.,

erősít meg minket ellen az ördög kísértéseinek, majd távolítsa el tőlünk minden vágy, minden hamisság, s a pajzs ellen az ellenséget, láttam, pedig láthatatlan. Tanítsd meg nekünk, hogy cselekedjük az akaratodat, hogy belsőleg szerethessünk téged minden dolog előtt tiszta elmével. Mert te vagy a mi Teremtőnk és Megváltónk, segítségünk, vigasztalásunk, bizalmunk, reményünk; dicséret és dicsőség legyen néktek most és mindörökké., Ámen (Nagy Alfréd, 9. század)

Photo Credit: ©iStock / Getty Images Plus / eddiestock

Sonya Downing regényíró, szabadúszó író és tartalomszerkesztő, szakíró diplomával. Szabadúszó munkája a család Brio című tinilánymagazinjában, az evangélikus egyházi könyvtár Egyesületében és a Secret Place quarterly magazinban jelent meg. Blogolt az IlluminateYA kiadónál és szerkesztette a Mountain Brook Ink-t is. Facebook-Instagram-oldalán, Twitter-oldalán és LinkedIn-oldalán követheti őt.

Leave a Comment