23 Biblia-Versek a Dicséret & Istentisztelet

az Egyik kedvenc Bibliai vers arról, Dicsőítő van: az “írja Be az Ő kapuin hálaadással, valamint A bíróságok, dicséret; hálát adok Neki, dicsérd meg A nevét.”(Zsoltárok 100: 4)

ez nagyjából mindent elmond, nem igaz?

van egy különleges közelség Istenhez, amelyet csak hálával lehet megtapasztalni, és az ezt követő imádat, amely a szívünkből áramlik ki. Hagyja, hogy ezek a dicséretről szóló bibliai versek inspirálják Önt, hogy valóban mindent adjon az Úrnak!,

Tartalomjegyzék

  1. a dicséret ereje & istentisztelet
  2. ószövetségi versek
  3. újszövetségi versek

A dicséret ereje &istentisztelet

ki méltóbb a dicséretünkre, mint Mennyei Atyánk? Ahogy a Szentírás a 145. zsoltárban mondja: nagy az Úr, és dicséretre méltó; nagyságát senki sem tudja megérteni.”És ez csak egy a dicséretről és az imádatról szóló sok vers közül, amely rávilágít arra, hogy milyen félelmetes Isten, és hogyan hirdethetjük ki dicsőségét.,

minket ő teremtett, és neki. Dicséretünknek odaadásnak és teljes imádatnak kell lennie mindazért, amit értünk tett az életünkben, hogy mások is megismerhessék teljes jóságát.

Z Mama mindig is imádta a szívét, tagja volt a kórus / dicséret és imádat csapatnak a templomokban, ahol részt vettünk. Azt akarta, hogy nyilvánosan megosszák az öröm a szívében minden áldást volt az életünkben.,

azzal együtt, hogy kijelentjük királyunk jóságát a templomi dicséretünkben, és a háztetőkről kiabáljuk: “Jézus azt mondta, hogy lélekben és igazságban imádjuk Istent.”Családunk időt vesz igénybe, hogy buzgó szívvel imádjuk otthonunk magánéletét. A Teremtő által létrehozott teremtményekként természetes ösztönünk, hogy imádjuk őt.

A gyermekek vegyenek részt az istentisztelet Sabrinával, amikor meglátnak a fejünket íj egy percre beszélni, hogy Isten közvetlenül. Egy egy beszélgetés a Teremtőnkkel, hogy megköszönjük neki., Ahhoz, hogy valóban imádd a szívedet, alázatosnak, engedelmesnek és a bűntől való szabadságra való vágynak kell lennie. Isten ott van, hogy megkapja az imádatodat, amikor szabadon adod neki. El kell érnünk, és oda kell adnunk neki a dicsőséget és a tiszteletet.

A szív megtanítani gyermekeinknek, hogy mit jelent az egész szív dicsőítő jelenti, hogy több Bibliát a gyermekekről a nevelési, hogy inspirálja, további mintha te hoztad fel a jövő generációi számára.,

reményem és imám az Ön és családja számára, hogy időt töltsenek Istennel dicséretben és imádatban rendszeresen.

tisztítsd meg elmédet, testedet és lelkedet minden negatívumtól, és tölts időt tiszta és őszinte imádatban. Megérdemli minden dicsőséget és dicséretet, amelyet ki kell hirdetni és felmagasztalni, amikor felkelsz, amikor lefekszel. Imádkozom, hogy ezek a bibliaversek a dicséretről és az imádatról segítenek megtanulni az Úr felmagasztalását.,

ószövetségi versek

imádják az Urat, a te Istenedet, és áldása az ételedre és a vízre száll. Elveszem tőled a betegséget.

~ Exodus 23:25

21 ő az, akit dicsérsz; ő a te Istened, aki a saját szemeddel látta azokat a nagyszerű és félelmetes csodákat, amelyeket Ön látott.

~ Deuteronomy 10:21

milyen nagy vagy, szuverén Úr! Nincs senki, mint te, és nincs Isten, csak te, ahogy hallottuk a saját fülünkkel.,

~ 2 Samuel 7:22

adj hálát az Úrnak, mert jó; szerelme örökké megmarad.

~ 1 Chronicles 16:34

Isten szeretete hihetetlenül sokoldalú és mély. Tudjon meg többet Isten szeretetéről itt.

ezután Ezra megáldotta az Urat, a nagy Istent. És az egész nép felele: “Ámen, Ámen!”miközben felemelték kezeiket, meghajoltak, és arccal a földre imádták az Urat.,

~ Nehémiás 8:6

mégis szent vagy, Izrael dicséretére lelkesítve.

~ Zsoltár 22:3

örökre hálát adok neked, mert megtetted, és várni fogok a nevedre, mert jó, az isteniek jelenlétében.

~ Zsolt 52:9

az egész föld meghajol előtted; dicséretet énekelnek neked, éneklik a neved dicséretét.

~ Zsoltár 66:4

Ó, gyere, imádjuk és hajoljunk le; térdeljünk le az Úr, Teremtőnk előtt!,

~ Zsolt 95:6

íme, áldd meg az Urat, az Úr minden szolgáját, akik éjjel szolgálnak az Úr házában!

~ Zsoltár 134:1

hagyja, hogy minden, ami lélegzet dicsérje az Urat. Dicsérjétek az Urat!

~ Zsoltárok 150:6

Uram, te vagy az én Istenem; felmagasztallak és dicsérlek a neved, mert tökéletes hűségben csodálatos dolgokat tettél, olyan dolgokat terveztél régen.

~ Isaiah 25:1

Énekelj az Úrnak! Dicsérjétek az Urat!, Megmenti a rászorulók életét a gonoszok kezéből.

~ Jeremiás 20:13

újszövetségi versek

éjfél körül Pál és Silas Istenhez imádkoztak és himnuszokat énekeltek, a többi fogoly pedig hallgatta őket.

~ ApCsel 16:25

ugyanabból a szájból jön a dicséret és az átok. Testvéreim, ez nem lehet.,

~ James 3: 10

de eljön az óra, és most van, amikor az igaz imádók lélekben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya ilyeneket keres, hogy imádják őt.

~ John 4:23

mert tőle, rajta keresztül és neki minden dolog. Neki legyen a dicsőség örökre! Ámen.

~ Romans 11:36

úgy, hogy egy akarattal egy hangon dicsőítheted Urunk Jézus Krisztus Istenét és atyját.,

~ róma 15:6

áldott az Isten, a mi Urunk atyja Jézus Krisztus, az Atya, az együttérzés pedig az Isten, a minden kényelmet, aki megvigasztal minket minden bajunknak, hogy mi lehet kényelem azok a bajt a kényelem mi magunk is kap Istentől.,

~ 2 Corinthians 1:3-4

beszél egymással zsoltárokban, himnuszokban és spirituális dalokban, énekel és dallamot készít a szíveddel az Úrnak;

~ Efézus 5:19

rajta keresztül folyamatosan felajánljuk Isten dicséretének áldozatát, vagyis az ajkak gyümölcse, amely elismeri a nevét.

~ Zsidókhoz írt levél 13:15

Hagyd a szót, hogy Krisztus benned lakozik gazdagon, minden bölcsesség; a tanítás, s intvén egymást zsoltárok, himnuszok, majd pedig spirituális dalokat énekel a kegyelem szívetekben az Úrnak.,

~ Kolosszé 3:16

akkor hallottam minden teremtményt az égben és a földön, a föld alatt és a tengeren, és mindazt, ami bennük van, mondván: “annak, aki a trónon ül, és a Báránynak legyen dicséret, becsület, dicsőség és hatalom, mindörökké!

~ 5: 13

Leave a Comment