Revolutionerne i 1830

Revolutionerne i 1830, oprør mod konservative konger og regeringer, som liberale og revolutionære i forskellige dele af Europa i 1830-32.

bevægelsen startede i Frankrig, som følge af Charles publications offentliggørelse den 26.juli af fire ordinancer, der opløste Deputeretkammeret, suspenderede pressefriheden, ændrede valglovene, så tre fjerdedele af vælgerne mistede deres stemmer og opfordrede til nyt valg til kammeret i September. Strejker og protester blev efterfulgt af væbnede konfrontationer., De kongelige styrker var ude af stand til at dæmme op for opstanden; og efter tre dages kampe (27.-29. Juli) abdikerede Charles tronen og flygtede kort efter til England. De radikale ønskede at etablere en republik, og den aristokrati var loyale over for Charles, men den øvre middelklasse sejrede i deres beslutning om at tilbyde kronen til Hertugen af Orléans, Louis-Philippe, der havde kæmpet for den franske Republik i 1792. Louis-Philippe accepterede at være ” konge af franskmændene.,”Da” Julirevolutionen ” var forbi, var Kammerkammeret blevet omdannet fra et arveligt legeme til et nomineret hus, særlige domstole blev afskaffet, monarkiets alliance og den romersk-katolske kirke blev afsluttet, og Bourbons hvide flag blev erstattet af tricolour. (Se også Juli Revolution.)

liberale i hele Europa blev opfordret til at håbe på en generel social revolution, men de fleste var skuffede. Louis-Philippe ønskede ikke en krig og støttede i modsætning til forventningerne ikke polakkerne, der havde oprør mod den russiske tsar., Deres oprør blev hensynsløst undertrykt, og Polen blev indarbejdet i det russiske imperium. Oprør i Italien og de tyske kongeriger var lige så mislykkede. Belgien erklærede sin uafhængighed fra Holland, og det blev anerkendt i 1831 som en særskilt nation. I flere år havde grækerne kæmpet for deres uafhængighed fra Det Osmanniske Rige, og i 1832 anerkendte de europæiske magter Grækenland som en uafhængig suveræn stat.

Leave a Comment