Hvorfor er bøn vigtig for faste? 5 Faste Bønner at Hjælpe Din Hurtige

Da jeg googlede “hvorfor bøn er vigtigt, at faste” til research til denne artikel, fandt jeg en masse artikler om sundhed og åndelige fordele ved faste. Jeg fandt også et par på fordelene ved bøn og faste sammen. Jeg fandt ikke noget om, hvorfor bøn skal være en del af fasteprocessen. Lad os først se på, hvad faste er. Mange kristne skildrer faste som en vanskelig opgave., Imidlertid kan Faste være en enkel og kraftfuld handling, som alle kan øve. Både korte lejlighedsvise faste og udvidet faste kan have stærke resultater.

Hvad er fastende?

faste er bibelsk. Gennem Det Gamle og Det Nye Testamente og gennem de sidste 2000 år har faste været et primært middel til at ydmyge os for Gud. Faste er en almindelig praksis, der kan findes i Skriften. Det er frivillig og total afholdenhed af mad i en bestemt mængde tid eller dage, og dens mål er at vie sig selv gennem bøn og søge Gud., Jesu faste kan læses ved en stor lejlighed i Mattæus 4: 1-11. Den gamle praksis med faste er en naturlig måde at udtrykke din tro på med hele dit væsen – krop og ånd sammen – når du oplever et hellig øjeblik, der tvinger dig til at reagere. Din Ånds hunger efter Gud kan finde tilfredsstillelse, når du faster med din krop.

faste er en måde for os at oprette forbindelse igen og være sammen med Herren., Så, nedenfor er et par grunde til, at bøn kommer stærkt anbefales med faste — som det skal være:

Faste og Bøn er Nævnt Sammen i Skriften

Både det Gamle og det Nye Testamente har flere forekomster af troende, praktiserende faste og bøn sammen. Her er en håndfuld af de eksempler, Jeg fandt:

Israelitterne fastede og løftede bønner om ros og tilståelse efter at have syndet mod Gud (Nehemias 9).,Esther faster med Israel og beder om styrken til at bede sin mand om at skåne Israel fra Hamans folkedrab (Esther 4:16).

David nævner at bede og faste for sine fjender (Salme 35:12-14).

Daniel faster og beder om at beklage Israels ulydighed, mens han blev udvist i Babylon og beder Gud om at forbarme sig over sit udvalgte folk (Daniel 9).profeten Anna fastede og bad regelmæssigt for Israel og profeterede derefter for Maria og Josef om Jesus (Lukas 2: 36-38).,

Paul og Barnabas beder og faster for at bede om vejledning i at udnævne ældste i kirken i det første århundrede (ApG 14:23).

faste Bønner tjener flere formål

Vi lever i en faldet verden, så vi har brug for en masse hjælp, nogle gange endda bare for at gøre det gennem dagen. Gud tilbyder os den hjælp ved at bede os om at bede og faste., De vers, som jeg nævnte ovenfor fremvise udvalg af, hvad bøn og faste gøre det muligt for de Kristne:

Bøn er store og faste er fantastisk, men den disciplin for at bruge dem sammen, kan hjælpe os med at gøre liv i en syndig verden som mere tålelig ved at forbinde os til Gud, og på baggrund af Hans magt i stedet for vores eget.

Bøn og faste virker faktisk

fra et rent praktisk synspunkt kan kombinationen af bøn og faste føre til svimlende resultater., Lad os nedbryde eksemplerne ovenfor for at se, hvordan Gud arbejdede gennem hvert af disse tilfælde:

Gud bød Israel velkommen tilbage i sine arme (Nehemiah 9).

Kong Xerxes ikke kun sparet Esther, når han havde enhver ret til at dræbe hende for at nærme sig tronen ubudne men også lyttede til hende og hjalp hende med at redde Israel fra Haman (Ester 4:16).

David ikke væsentlig gevinst fra at bede og faste for sine fjender — tværtimod, faktisk — men han afslører for verden, at han virkelig er en mand efter Guds eget hjerte (Salme 35:12-14).,

Gud hører Daniels anbringender og sender en engel til at profetere for ham (Daniel 9).

Anna får møde sin frelser personligt (Luke 2:36-38).

Paul og Barnabas fandt de mænd, som Gud ønskede, at de skulle udpege som ældste (ApG 14:23).

Vi skulle bede og faste, om vi får de resultater, vi ønsker; de vanskeligheder, David stod overfor i sit liv, var ikke nok til at stoppe ham, så hvorfor er vores vanskeligheder nok til at stoppe os?,

at se, at disse resultater er mulige, bør være mere end nok til at tilskynde os til at gøre bøn og faste en del af vores liv på samme måde som Bibelens helte gjorde.

Power Gennem Bøn

sandheden om bøn og faste kan gøre os ønsker at praktisere disse discipliner så ofte som vi kan uden at skade vores organer, men her er hagen: De virker kun, hvis du handler i tjeneste for Gud og ikke dit ego eller stolthed.,

Jesus, Sig, taler imod dem, som bede og faste for egoistiske grunde i bjergprædikenen:

Når du beder, skal du ikke være som hyklerne; for de elsker at stå og bede i synagoger og på gadehjørner for at blive set af andre. Sandelig siger jeg jer, de har modtaget deres belønning fuldt ud. Men når I beder, så gå ind i jeres værelse, luk døren og bed til jeres Fader, som er usynlig. Så vil din far, som ser hvad der sker i hemmelighed, belønne dig., (Matthe.6:5)

Når du faster, skal du ikke se dyster ud som hyklerne gør, for de desinficerer deres ansigter for at vise andre, at de faster. Sandelig siger jeg jer, de har modtaget deres belønning fuldt ud. 17 Men når du faster, put olie på dit hoved og vask dit ansigt, 18, således, at det ikke vil være indlysende for andre, at du er fastende, men kun til din Fader, som er usynlige; og din Fader, som ser hvad der er sket i hemmelighed, vil belønne dig. (Matthe.6:16-18)

det er godt, at du vil bede og hurtigt, men før du gør det, bede Gud om at kontrollere dine motiver., Hvis du vil bede og hurtigt for at føle dig som en bedre kristen, skal du stoppe lige der og bede Gud om at rense dine intentioner. Men hvis du nærmer dig denne praksis med kærlighed og respekt for Gud, så er du fri til at nærme sig Alteret og gøre det.

udfordringen

Du ved, at Bibelen opfordrer dig til at bede og hurtigt. Du ved, hvad de to discipliner kan gøre, når de bruges sammen. Du ved, hvad Gud kan opnå gennem dig, når du integrerer disse praksis i dit liv. Og du ved ikke at henvende dig til dem af egoistiske grunde. Der er stadig et spørgsmål ubesvaret: Hvad kommer det næste?,

hvad der kommer næste er en udfordring. Jeg udfordrer dig til at henvende dig til Gud om, hvorvidt dit hjerte er på det rigtige sted at øve bøn og faste. Og hvis Gud siger ja, udfordrer jeg dig til at gøre det. Du vil blive forbløffet over, hvad Herren kan udrette i dit hjerte og liv, hvis du vælger at gå denne vej.

Faste Bønner til at Guide Dit Hjerte

Her har vi samlet 5 faste bønner til at hjælpe dig med at faste og for at fokusere dit hjerte, sind og sjæl efter Gud i denne åndelige disciplin., Må disse faste bønner hjælpe dig med at søge Gud og stole på ham for styrke og tålmodighed til at udholde din faste.

bøn for sund, hellig faste

far, dit Ord er fuld af visdom og viden. Jeg beder til, at vi som Guds børn stoler på dig Herre og ydmyger os for dig… søger dig Gud som aldrig før. Jeg beder for alle faste og begynder at faste.

Jeg beder om, at de ledes af dig, far, og ikke verden. Jeg beder til, at distraktioner og fristelser ikke vil overvinde dem i løbet af denne tid., Tak, far, for at elske os nok til at sende din søn til at dø for os. Vi vil være evigt taknemmelige. I Jesu navn, Amen (Rebecca Gordon)

Bøn, Faste og Underskriftsindsamling

Herre, tilgiv os for trang mad mere end dig. Tilgiv os for at ønske noget mere end dig. Lord omdirigere vores sult. Vær vor Gud. Åbn vores øjne for fordelene ved at faste. Åbn vores hjerter for dig som aldrig før. Giv os ønsket om at vende os til dig af hele vores hjerter, med alle vores sjæle, med al vores styrke. Må vi ikke længere leve af brød alene, men af hvert ord, der kommer fra din mund Åh Herre., Lær os at faste, så vi kan holde fast ved dig. I Jesu Navn, Amen. (Alyssa Woollard)

Bøn At være i overensstemmelse med Guds Hjerte

Herre, jeg ønsker at få Dit Ord, så dybt ind i mit hjerte, at det bliver MIT ord! Jeg vil se tingene, som du ser dem, høre tingene, som du hører dem, og føle tingene, som du føler dem. Jeg ønsker at få så afstemt med dig, at vores hjerter slå i synkopation sammen., Jeg takker dig for, at når dit Ord bliver dybt forankret i mit hjerte, vil mine talte ord frigive floder af magt og autoritet mod djævelens værker, som han har designet til min ødelæggelse! Jeg takker dig for, at ligesom dine ord skabte universet, skaber mine talte trosord en ændring i min atmosfære! Jeg beder dette i Jesu navn! (Rick Renner)

forbinder med Faderen

far, rens mit hjerte, at jeg ville være fokuseret på dig og dig alene, når jeg overgiver dig i mig., Hvis jeg stoler på nogens godkendelse, men din, gør det indlysende, så jeg kan vende den del af mit liv til dig igen. Når jeg starter mit “hemmelige” liv med dig, kultivere vores forhold og gøre det til noget utroligt! Sandelig. (Pete Briscoe)

bøn om styrke og vejledning

Herre Gud Almægtige, shaper og hersker over alle skabninger, vi beder om din store barmhjertighed, at du leder os mod dig, for vi kan ikke finde vores vej. Og guide os til din vilje, til behovet for vores sjæl, for vi kan ikke gøre det selv. Og gør vores sind standhaftigt i din vilje og opmærksom på vores sjæls behov.,

Styrke os mod fristelse af djævelen, og fjern fra os alle begær og enhver uretfærdighed, og skærme os mod vores fjender, synlige og usynlige. Lær os at gøre din vilje, så vi indadtil kan elske dig foran alle ting med et rent sind. For du er vores Skaber og vores Genløser, vores Hjælp, vores trøst, vores tillid, vores håb; ros og herlighed være dig nu og for evigt., Amen (Alfred den Store, 9. århundrede)

Foto: ©iStock/Getty Images Plus/eddiestock

Sonya Downing er en forfatter, freelance skribent og indhold editor med en bachelor-grad i faglige skrivning. Hendes freelance arbejde er blevet offentliggjort i fokus på familiens teen pige magasin Brio, den evangeliske kirke bibliotek Association, og Secret Place quarterlyuarterly Maga .ine. Hun har også blogget til IlluminateYA Publishing og redigeret til Mountain Brook Ink. Du Facebook Instagram, t .itter, Instagram og LinkedIn kan følge hende.

Leave a Comment