25 Kraftfulde Bønner for at Takke Gud på Forhånd

uanset hvad der sker i vores liv, at vi skal takke Gud dagligt for Hans kærlighed, nåde og barmhjertighed. Her er bønner for at hjælpe dig med at takke Vorherre for hans godhed.

bøn til skaberen
Maker af Himmel og jord, Jeg takker dig, fordi min fortid viser mig, at med dig vil jeg altid blive velsignet. Du er den samme Gud, du var i fortiden. Jeg ved, at jeg kan stole på dig for min fremtid., Jeg takker dig for de velsignelser, jeg vil opleve, de trængsler, jeg vil overvinde, de ting, du vil afsløre, og den visdom, du vil give mig over tid. Så lige nu, jeg takker dig på forhånd. Sandelig.O Gud tronede på høj, på trods af Min nuværende situation, vil jeg give dig tak og ros, fordi dette er Guds vilje i Kristus Jesus. Far, jeg vælger ikke at bekymre mig om, hvad jeg ser. Jeg beder om fred til at herske i mit hjerte. Herre tak for hvad du har gjort, hvad du laver, og hvad du er ved at gøre., HERRE, Jeg kan ikke se det store billede, men jeg tror, at du vil give mig sejren, fordi det er dig, der kæmper for mig. Sandelig.Thanksgiving ikke angst bøn
vidunderlig HERRE, dit ord fortæller mig at være ivrig efter ingenting, men med thanksgiving, præsentere mine anmodninger til dig. Jeg bringer dig mine bønner og andragender sammen med min tilbedelse, vel vidende, at du allerede har en løsning på eventuelle problemer, jeg måtte have. Jeg vil prise og hvile i dig, snarere end bekymring. Jeg glæder mig over din fred, som overgår al forståelse, at beskytte mit hjerte og sind i Kristus Jesus., Jeg takker dig på forhånd for din kærlige pleje. Sandelig.

bøn om at stole på Gud
Sejrens Gud, Jeg takker dig, fordi jeg ved, at jeg kan gøre alle ting gennem dig. Det er dig, der styrker mig, og du er mit største våben mod modstanderen. Derfor, jeg vil trives, og jeg vil være til godt humør, fordi du har overvundet Verden. Af denne grund beder jeg til dig for, hvad du vil gøre gennem mig i fremtiden. HERRE, Jeg læner mig ikke på mig selv, og jeg stoler udelukkende på dig. Sandelig.

Råb til vores Frelses Klippe
Gud, vores Frelses Klippe, vi synger og råber af glæde for dig., Vi går ind i din tilstedeværelse med taknemmelige hjerter og laver en glædelig lyd til dig i sang. Du, vor Herre, er en stor Gud, Konge over alt. Al skabelse tilhører dig, for du har lavet alle ting. Vi tilbeder og tilbeder dig, vor Skaber, for vi er dit Folk, fårene under din pleje. Vi placerer vores nutid og vores fremtid i dine hænder og stoler altid på dig. Sandelig.

bøn til min gode Hyrde
Jesus, min Frelser, tak for at sikre, at jeg bliver fulgt af din Godhed og barmhjertighed resten af mit liv., Du er den gode Hyrde, der leder mig til de gode dele af livet; så, HERRE, Jeg takker dig. Jeg takker dig for, at det er dig, der tilfredsstiller min sjæl og fylder mig med din Godhed, for evigt og altid. Så jeg beder til dig for den Godhed, som jeg er lovet nu og i fremtiden. Herre Jesus, Jeg elsker dig og tak på forhånd. I Jesu hellige navn. Sandelig.

Tak Bøn For sejr over forfølgelse
Kære Herre, tak for din sejr gennem korset. Tak for at overvinde troen. HERRE, Jeg ved, at jeg vil opstå gennem prøvelser og forfølgelser., Jeg ved, at jeg kan komme mig efter fejl og fejl. Jeg ved, at jeg vil blive tilgivet og renset for mine synder. Far, du får mig til at sejre, fordi du er god, magtfuld, fantastisk og suveræn i mit liv. Jeg glæder mig over denne store Skriftsandhed i dag. Intet kan holde mig nede. Tak, Gud. Sandelig.

Tak bøn for Guds velsignelser
Herre, du lovede rigeligt liv. Du forsikrer mig om velsignelser fra det høje. Tak, Herre, fordi du opfylder dine løfter hver eneste dag. Jeg ved, at jeg kan regne med, at du sørger for min morgen., Jeg kan hvile i sandheden, at du vil opfylde mine behov. Herre, tak for alle de måder, du vil velsigne mig i morgen og dagen efter. Jeg roser dig, fordi din velsignelsesbrønd aldrig vil løbe tør. Du er en vidunderlig far. Sandelig.

Tak bøn for Guds Aldrig Svigtende Kærlighed
Min gode, gode, far, din kærlighed svigter aldrig. Selv når jeg svigter dig, elsker du mig alligevel. Tak for en kærlighed, der aldrig giver op på mig. Tak for komforten ved at vide, at jeg er sikker i løftet om, at intet nogensinde kan adskille mig fra din kærlighed., Jeg takker dig for din perfekte kærlighed, der søger det bedste i mit liv. Jeg er taknemmelig for din offerkærlighed, som ikke holdt Herren Jesus Kristus tilbage fra mig. Tak fordi du sendte ham til at dø på korset, så jeg virkelig kan indse, at du elsker mig meget. Du er god. Sandelig.

Tak bøn for en stor fremtid
min almægtige Gud, tak for alle dine planer for mit liv. Dit ord siger, at dine planer for mig er for en stor fremtid. Jeg ved, at du vil udføre din perfekte vilje for mit liv. Min fremtid er sikker med dig. Hold mig afhængig af dig, Fader., Hjælp mig med at holde kursen, så du kan lede mig sikkert og sikkert hvert skridt på vejen. Tak, far, fordi du har bestemt mig for et stort liv forude. Sandelig.

bøn tak for frelse
forløse Gud, tak for frelse, fuld og fri. Du har lovet en evighed tilbragt med dig ved tro på Jesus Kristus. Herre, Selv nu takker jeg dig for en dag med fuldstændig frelse fra smerte, død og helvede. Jeg er opmuntret af forsikringen om, at intet nogensinde kan adskille mig fra din tilstedeværelse igen., Tak for at redde mig, og tak for alt godt, der venter mig i det næste liv. Du er rig på nåde og nåde. Sandelig.

Vi mister ikke Hjertebøn
Herre Gud, du er vores sjæls opretholder. Fordi vi stræber efter åndelige rigdomme, mister vi ikke modet i denne nuværende lidelse. Vi roser dig, at vi ser det herlige lys af dine gode nyheder. Vi takker dig for, at du har fået dit lys til at skinne i vores hjerter, så vi kan kende din herlighed. Ligesom skrøbelige lerkrukker, der indeholder denne dyrebare skat, ved vi, at vores store magt er fra dig og ikke fra os selv., Vi takker dig for at forny vores humør hver dag. Sandelig.

Fredens bøn liv
O Herre, mægtig ved magten, jeg takker dig for mit liv. Jeg ved ikke, hvad der vil ske i fremtiden, men jeg takker dig, fordi jeg ved, at din fred vil herske i mit hjerte resten af mit liv. Du har kaldt mig til at leve et liv i fred. Så, Herre, jeg beder til, at du vil lære mig at være taknemmelig i de gode og dårlige tider, vel vidende at du er med mig. Dette er mit hjertes bøn. Sandelig.

presset, men ikke knust bøn
Gud, du er styrken af dit Folk., Vi presses på alle sider af problemer, men vi knuses ikke. Vi takker dig på forhånd, at vi aldrig bliver forladt af dig. Selv når vi bliver slået ned, er vi ikke drevet til fortvivlelse. Vi er taknemmelige for, at Jesu liv gennem lidelse kan ses i os. Som du bruger os til at nå flere og flere mennesker, der vil være stor taksigelse, og du vil modtage mere og mere herlighed. Sandelig.

taknemmelighed for rustning bøn
Gud Himlens hære, tak for at udstyre mig til at stå imod planerne for fjenden. Tak for rustningen, der vil hjælpe mig med at sejre i dit navn., Åh Herre, tak for at give mig styrken til at overvinde de kampe, som jeg endnu ikke har stået over for. Jeg takker dig for den udfrielse, jeg vil opleve på grund af dit Ord, som er evigt. Sandelig.

din kærlige Hengivenhedsbøn
Gud, herskeren over alle ting, vi tjener dig med glæde og kommer ind i din nærvær med glade sange. Du er vor Gud, du har skabt os, og vi er din. Vi takker dig og velsigner dit navn, for du er god. Din kærlige hengivenhed fortsætter for evigt, så vi behøver ikke være bange for, hvad der skal komme. Din Trofasthed varer til alle generationer., Vi kan gå med tillid ind i vores fremtid, vel vidende, at du tilbageholde noget godt fra dem, der elsker dig. Sandelig.

tak for restaurering bøn
Herre, du er min stærke tårn. Jeg takker dem for, at jeg ikke behøver at være bange eller forfærdet. Du er min Frelser, og du vil bringe mig til et sted med ro og lethed. Jeg takker på forhånd, at du vil genoprette mit helbred og helbrede mig. Du vil have medfølelse med mig, og du vil gendanne alt, hvad der er gået tabt. En lyd af fest vil komme ud af min mund, for du vil ære mig og etablere mig. Sandelig.,

Jeg ophøjer dig nu bøn
Gud, du opretholde mit liv. Jeg er i smerte og nød – beskytte mig og bringe din udfrielse. Jeg prise dit navn i sang og ophøje dig nu med thanksgiving. Må alle, der søger dig, blive genoplivet i deres hjerter. Må de glæde sig over dine handlinger på vores vegne. Jeg takker dig for at lytte til vores behov og ikke ignorere de ting, der holder mig nede. Jeg takker dig for at bringe en tid til tjeneste. Jeg takker dig for, at du vil svare mig og redde mig. Sandelig.

urokkelig rige bøn
Gud, du er alfa og Omega – vores begyndelse og slutning., Da vi modtager et urokkeligt rige, er vi fyldt med taknemmelighed. Vi tilbeder jer med ærbødighed og ærefrygt. Vi takker jer for, at vi kommer til den levende Guds by og til myriader af engle i glædelig forsamling. Vi takker dig, at vi kommer til dig, alles Dommer, med vores ånder gjort retfærdige og perfekte. Vi takker dig for Jesus, mellemmanden for vores nye pagt, som udgød hans blod for os. Sandelig.

taknemmelige i alle omstændigheder bøn
far, du er vores kilde af levende vand. Vi glæder os og beder uden ophør., Vi takker dig under alle omstændigheder, for det er det, du ønsker. Hjælp os med ikke at sørge eller slukke din ånd gennem mumling og utaknemmelighed. Hjælp os med at realisere og øve din fortsatte tilstedeværelse. Uanset om vores omstændigheder er gunstige eller udfordrende, forpligter vi os til at takke dig, for du er altid god, nogensinde arbejder på vores vegne. Selv i hårde tider udvikler du tålmodighed og udholdenhed i os. Priset dig, o vidunderlige Herre. Sandelig.

gjort komplet i Kristusbøn
herre af værter, vi er fyldt med taknemmelighed, fordi Kristus Jesus er vores Herre., Hjælp os til at fortsætte med at vandre i ham, forankret og opbygget i ham, etableret i troen. Vi takker dig for, at vi er blevet gjort komplette i Kristus, som er hovedet over enhver hersker og myndighed. Vi takker dig for, at i Kristus bor Al Guddommens fylde i menneskelig form. Tak for at beskytte os mod bedrag, ugudelig filosofi og mørkets åndelige kræfter. Sandelig.

taknemmelighed i vores hjerter Bøn
almægtige Gud, vi er taknemmelige for at blive kaldt som medlemmer af din krop. Vi er taknemmelige for, at dit ord rigt bor i os, når vi underviser og opmuntrer hinanden med al visdom., Vi synger salmer, salmer og åndelige sange til dig med taknemmelighed i vores hjerter. Uanset hvad vi gør-vores ord og vores handlinger – gør vi det i dit Navn, Herre Jesus, og takker Faderen gennem dig. Vi takker jer for, at vi er Guds udvalgte, hellige og elskede i jeres øjne. Sandelig.

tak for at styrke mig
Kristus Jesus, min Herre, jeg takker dig for at styrke mig. Jeg er forbløffet over, at du har betragtet mig trofast og givet mig arbejde at gøre for dig. Jeg er fuld af taknemmelighed for, at jeg blev vist barmhjertighed, selvom jeg handlede i uvidenhed og vantro., HERRE, Jeg takker dig for, at din nåde løbende strømmer over til mig sammen med tro og kærlighed. Jeg takker dig for at vise din tålmodighed i mig, som et eksempel for dem, der vil tro på dig for evigt liv. Sandelig.

du bærer os for evigt bøn
Jesus, vores gode Hyrde, vi takker dig for at du bærer os for evigt. Velsignet være dig for at høre vores råb om nåde og hjælpe os-nu og i fremtiden. Du er vores evige styrke og vores skjold, og vores hjerter stoler på dig. Vi glæder os og takker dig med vores sang., Du er dit Folks faste styrke, Frelsens fæstning for din Salvede. Vi takker dig for din Frelse og for rigt at velsigne din arv. Sandelig.

triumf i Kristusbøn
suveræn Herre, vi takker dig, som altid fører os triumferende i Kristus. Vi takker dig, for gennem os spredes du overalt duften af din viden. Vi er taknemmelige for, at vi for dig er Kristi søde aroma blandt dem, der bliver frelst – en duft, der bringer liv., Vi er taknemmelige for, at vores kompetence til at opbygge dit herlige rige kommer fra dig, og vi priser dig for din ånd bringer liv. Sandelig.,

Mest Populære Bønner af Emne

For Hårdt Gange
For Økonomisk Velstand
For den Fysiske Sundhed
For Følelsesmæssige Sundhed
For Beskyttelse
For et Ægteskab
Til Babyer og Graviditet
Familie
For Åndelig Krigsførelse
For Åndelig Sundhed
Død
For Arbejdspladsen
Til Sengetid

Få Vores Gratis 10 Ugers Bøn Journal

Vores 10 uge bøn tidende vil guide dig gennem din daglige bønner og hjælpe dig med at planlægge din bøn uge. Det er helt gratis. Du kan klikke her for at få det nu.,

  • Del
  • Pin-kode
  • Tweet

Forfatter Bio
Natalie Regoli er et barn af Gud, hengivne hustru og mor til to drenge. Hun har en kandidatgrad i jura fra University of Te .as. Natalie er blevet offentliggjort i flere nationale tidsskrifter og har praktiseret jura i 18 år.

Leave a Comment