proč je modlitba důležitá pro půst? 5 modlitby půstu, které vám pomohou rychle

Když jsem googled „proč je modlitba důležitá pro půst“ pro výzkum tohoto článku, našel jsem spoustu článků o zdravotních a duchovních výhodách půstu. Také jsem našel několik o výhodách modlitby a půstu společně. Nenašel jsem nic o tom, proč přesně, modlitba má být součástí procesu půstu. Nejprve se podívejme na to, co je půst. Mnoho křesťanů považuje půst za obtížný úkol., Půst však může být jednoduchým a silným aktem, který mohou všichni praktikovat. Jak krátké příležitostné půsty, tak rozšířené půst mohou mít silné výsledky.

co je půst?

půst je biblický. Během období starého a Nového zákona a během posledních 2000 let byl půst primárním prostředkem k pokoření před Bohem. Půst je běžná praxe, kterou lze nalézt v Písmu. Je to dobrovolná a úplná abstinence jídla po určitou dobu nebo dny a jejím cílem je věnovat se modlitbou a hledáním Boha., Ježíšův půst lze číst při jedné velké příležitosti v Matouši 4: 1-11. Starověké praxe půstu je přirozený způsob, jak vyjádřit svou víru s celou vaši bytost – tělo a duch spolu – kdykoliv se setkáte posvátný okamžik, který vás nutí reagovat. Hlad vašeho ducha po Bohu může najít naplnění, když se postíte svým tělem.

půst je způsob, jak se znovu spojit a být s Pánem., Takže, níže jsou některé z důvodů, proč modlitba je vysoce doporučeno se půst — jak by to mělo být:

Půst a Modlitba jsou uvedeny Společně v Písmu

v Obou Starého a Nového Zákona funkce více instancí věřící praktikují půst společně s modlitbou. Zde je několik příkladů, které jsem našel:

Izraelité se postili a zvedli modlitby chvály a vyznání poté, co zhřešili proti Bohu (Nehemjáš 9).,

Esther se postí s Izraelem a modlí se za sílu požádat svého manžela, aby ušetřil Izrael od Hamanova spiknutí genocidy (Esther 4:16).

David zmiňuje modlitbu a půst za své nepřátele (Žalm 35:12-14).

Daniel se postí a modlí se, aby lamentoval nad neposlušností Izraele, když je vyhoštěn v Babylonu, a žádá Boha, aby se slitoval nad svým vyvoleným lidem (Daniel 9).

prorok Anna se postil a pravidelně se modlil za Izrael, pak prorokoval Marii a Josefovi o Ježíši (Lukáš 2:36-38).,

Pavel a Barnabáš se modlí a rychle žádají o vedení při jmenování starších nad církví prvního století (skutky 14:23).

modlitby půstu slouží více účelům

žijeme v padlém světě, takže potřebujeme hodně pomoci, někdy dokonce jen proto, abychom to zvládli přes den. Bůh nám tuto pomoc nabízí tím, že nás žádá, abychom se modlili a postili., Verše, které jsem zmínil výše předvést řadu, co je modlitba a půst, aby se možné pro Křesťany:

Modlitba je skvělá a půst je fantastický, ale disciplína je dohromady nám může pomoci učinit život v hříšné svět snesitelnější tím, že nás spojuje s Bohem a čerpat z Jeho moci, místo toho, aby naše vlastní.

Modlitba a půst skutečně fungují

z čistě praktického hlediska může kombinace modlitby a půstu vést k ohromujícím výsledkům., Pojďme rozebrat příkladů uvedených výše vidět, jak Bůh působil prostřednictvím každém z těchto případů:

Bůh přivítal Izrael zpět do Jeho náruče (Nehemiáš 9).

Král Xerxes nejen ušetřil Esther, když měl právo zabít ji pro blížící se trůnu bez pozvání, ale také poslouchal ji a pomohl ji zachránit Izrael od Haman (Ester 4:16).

David hmotně nezískává modlitbu a půst za své nepřátele – vlastně naopak-ale světu odhaluje, že je skutečně člověkem po Božím vlastním srdci (Žalm 35:12-14).,

Bůh slyší Danielovy prosby a posílá anděla, aby mu prorokoval (Daniel 9).

Anna se osobně setká se svým Spasitelem (Lukáš 2: 36-38).

Pavel a Barnabáš našli muže, které Bůh chtěl, aby jmenovali jako starší (skutky 14:23).

měli Bychom se modlit a v půstu, zda bychom získat výsledky, které chceme; útrapy David tváří v tvář v jeho životě nebylo dost, aby ho zastavit, tak proč jsou naše útrapy dost, aby nás zastavit?,

když Viděl, že tyto výsledky jsou možné, by mělo být více než dost, aby povzbudit nás, aby se modlitba a půst je součástí našich životů stejně, jako hrdinové z Bible udělal.

Power Skrze Modlitbu

pravdu o modlitbě a půstu může nás chtějí praxi těchto oborů tak často, jak můžeme bez poškození našeho těla, ale je tu háček: fungují pouze, pokud jste působící ve službě Bohu, a ne vaše ego nebo pýchu.,

Ježíš sám mluví proti těm, kteří se modlí a rychle ze sobeckých důvodů v Kázání na hoře:

když se modlíte, nebuďte jako pokrytci, protože se rádi modlí, aby stáli v synagogách a na rohu ulic, aby je viděli ostatní. Opravdu vám říkám, že obdrželi svou odměnu v plné výši. Ale když se modlíte, jděte do svého pokoje, zavřete dveře a modlete se ke svému otci, který je neviditelný. Pak vás váš otec, který vidí, co se děje v tajnosti, odmění., (Matouš 6:5)

když se postíte, nevypadáte pochmurně jako pokrytci, protože znetvořují své tváře, aby ukázali ostatním, že se postí. Opravdu vám říkám, že obdrželi svou odměnu v plné výši. 17 Ale když rychle, dát olej na hlavu a umyj si tvář, 18, takže to nebude zřejmé, pro ostatní, že jste půst, ale pouze svému Otci, který je vskrytu; a tvůj Otec, který vidí, co se děje v skrytu, tě odmění. (Matouš 6: 16-18)

je skvělé, že se chcete modlit a postit, ale než to uděláte, požádejte Boha, aby zkontroloval vaše motivy., Pokud se chcete modlit a rychle se cítit jako lepší křesťan, zastavte se tam a požádejte Boha, aby očistil vaše záměry. Ale pokud se k těmto praktikám blížíte s láskou a úctou k Bohu, pak se můžete volně přiblížit k oltáři a učinit tak.

výzva

víte, že Bible vás povzbuzuje, abyste se modlili a rychle. Víte, co tyto dvě disciplíny mohou dělat, když se používají společně. Víš, čeho skrze tebe Bůh může dosáhnout, když začleňuješ tyto praktiky do svého života. A víte, že k nim nemáte přistupovat ze sobeckých důvodů. Zbývá ještě jedna otázka nezodpovězená: co bude dál?,

Co přijde dál, je výzva. Vyzývám vás, abyste se obrátili k Bohu o tom, zda je vaše srdce na správném místě, abyste praktikovali modlitbu a půst. A pokud Bůh řekne ano, vyzývám vás, abyste to udělali. Budete ohromeni tím, co může Pán dosáhnout ve vašem srdci a životě, pokud se rozhodnete jít touto cestou.

modlitby půstu, které vedou vaše srdce

zde jsme shromáždili 5 modliteb půstu, abychom vám pomohli při půstu a zaměřili vaše srdce, mysl a duši na Boha během této duchovní disciplíny., Kéž vám tyto modlitby půstu pomohou hledat Boha a spoléhat se na něj na sílu a trpělivost, abyste vydrželi svůj půst.

Modlitba za zdravý, Svatý půst

otec, vaše slovo je plné moudrosti a znalostí. Modlím se, abychom my, jako děti Boží, důvěřovali vám Pánu a pokořili se před vámi… Hledám tě Boha jako nikdy předtím. Modlím se za to, aby se všichni postili a začali se postit.

modlím se, aby byli vedeni vámi, otcem, a ne světem. Modlím se, aby rozptýlení a pokušení je během této doby nepřekonaly., Děkuji, Otče, že jsi nás miloval natolik, že jsi poslal svého syna, aby pro nás zemřel. Budeme navždy vděční. Ve jménu Ježíše, Amen (Rebecca Gordon)

Modlitba za půst a petici

Pane, odpusť nám, že toužíme po jídle více než vy. Odpusťte nám, že toužíme po něčem víc než vy. Pán přesměruje náš hlad. Buď náš Bůh. Otevřete naše oči výhodám půstu. Otevři nám srdce jako nikdy předtím. Dej nám touhu obrátit se k tobě celým svým srdcem, se všemi našimi dušemi, se vší silou. Kéž už Nežijeme pouze chlebem, ale každým slovem, které pochází z tvých úst, Ó Pane., Učte nás rychle, abychom se vám mohli rychle držet. Ve Jménu Ježíše, Amen. (Alyssa Woollard)

Modlitba Sladit s Boží Srdce

Pane, chci, aby si Vaše Slova tak hluboko do srdce, že se stane MÉ slovo! Chci vidět věci tak, jak je vidíte, slyšet věci tak, jak je slyšíte, a cítit věci tak, jak je cítíte. Chci se s tebou tak sladit, že naše srdce bije v synkopaci společně., Děkuji Ti, že jednou Své Slovo dostane, že hluboce zakořeněné v mém srdci, můj mluveného slova uvolní řeky moci a autority vůči prací ďábla, že nemá určen pro mé zničení! Děkuji vám, že stejně jako vaše slova stvořila vesmír, Moje mluvená slova víry vytvářejí změnu v mé atmosféře! Modlím se to ve jménu Ježíše! (Rick Renner)

spojení s otcem

otec, očisti mé srdce, že bych se soustředil na tebe a na tebe samotného, když se ti vzdávám ve mně., Pokud se spoléhám na něčí souhlas, ale na váš, aby to bylo zřejmé, abych vám mohl tuto část svého života znovu obrátit. Když s vámi začínám svůj „tajný“ život, kultivujte náš vztah a udělejte z něj něco neuvěřitelného! Amen. (Pete Briscoe)

Modlitbu o Sílu a Vedení

Pán Bůh Všemohoucí, shaper a vládce všech tvorů, modlíme se za tvé velké milosrdenství, že jsi nás vedl směrem k vám, protože nemůžeme najít cestu. A vést nás k vaší vůli, k potřebě naší duše, protože to nemůžeme udělat sami. A aby naše mysl vytrvale ve své vůli a vědomi potřeby naší duše.,

Posílit nás proti ďáblovým pokušením, a odstranit z nás vše, chtíč a každé nepravosti, a chrání nás proti našim nepřátelům, vidět a neviditelné. Učte nás dělat svou vůli, abychom vás mohli vnitřně milovat před všemi věcmi čistou myslí. Pro vás jsou náš tvůrce a náš Vykupitel, naše pomoc, naše pohodlí, naše důvěra, naše naděje; chvála a sláva vám teď a navždy., Amen (Alfred Veliký, 9. století)

Photo Credit: ©iStock/Getty Images Plus/eddiestock

Sonya Downing je spisovatelka na volné noze a editorka obsahu s bakalářským titulem v profesionálním psaní. Její práce na volné noze byla publikována v časopise Family ‚ s teen girl magazine Brio, asociace evangelické církevní Knihovny, a čtvrtletní časopis Secret Place. Také blogovala pro IlluminateYA Publishing a editovala pro Mountain Brook Ink. Facebook, Instagram a LinkedIn ji můžete sledovat na Facebooku, Twitteru, Instagramu.

Leave a Comment